Facebook Twitter
Finansjalizacja
nowe tendencje i kierunki rozwoju
Opłaty i terminy

Ważne terminy

 

  31.03.2017 r.

nadsyłanie zgłoszeń do konferencji, tytułów artykułów i abstraktów

  10.04.2017 r. decyzja o akceptacji tytułów i abstraktów
  20.04.2017 r. ostateczny termin wniesienia opłat
  15.05.2017 r. ostateczny termin nadsyłania artykułów
  20.05.2017 r. akceptacja artykułów do wygłoszenia
  9-10.06.2017 r. konferencja
 

Opłaty

 
Uczestnictwo z publikacją w języku polskim lub angielskim – 1150 zł* 
Publikacja bez uczestnictwa w konferencji – 750 zł
Uczestnictwo w konferencji bez publikacji – 500 zł
 
*Opłata obejmuje koszt materiałów konferencyjnych, koszty wyżywienia wg programu oraz publikacji. 
 
Opłatę konferencyjną należy wpłacać na rachunek bankowy:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie ul. Sucharskiego 2 35-225 Rzeszów
PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86 1240 2614 1111 0000 3963 3628
Dla osób wpłacających z zagranicy Swift Code PKOPPLPW
 
Tytuł wpłaty: Konferencja Finansjalizacja 2017 + imię i nazwisko uczestnika 

Ostateczny termin nadsyłania wpłat to 20.04.2017 r.
 
W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji:

  • gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 30. dnia przed rozpoczęciem Konferencji, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 10% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;
  • gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji pomiędzy 29. a 15. dniem przed rozpoczęciem Konferencji, Organizator ma prawo zatrzymać odstępne w wysokości 35% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;
  • gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 14. dniu przed rozpoczęciem Konferencji lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.
 
 
Sponsorzy
Patronat honorowy

            

 

  
Patronat medialny