Facebook Twitter
Finansjalizacja
nowe tendencje i kierunki rozwoju
Program

Dzień I - 9 czerwca 2017 r.

 

9:00 - 9:30   Rejestracja

9:30 - 9:45   Powitanie uczestników: Władze Uczelni

9:45 - 10:00 Rozpoczęcie konferencji: Przewodniczący Komitetu Programowego – przedstawienie problematyki konferencji

Sesja plenarna

10:00 - 10:20 Wystąpienie 1

10:20 - 10:40 Wystąpienie 2

10:40 - 11:00 Dyskusja

11:00 - 11:15 Przerwa kawowa

11:15 - 11:35 Wystąpienie 3

11:35 - 11:55 Wystąpienie 4

11:55 - 12:15 Dyskusja

12:15 - 13:30 Lunch

13:30 - 13:50 Wystąpienie 5

13:50 - 14:10 Wystąpienie 6

14:10 - 14:30 Wystąpienie 7

14:30 - 14:45 Dyskusja

14:45 - 15:00 Przerwa kawowa

15:00 - 15:20 Wystąpienie 8

15:20 - 15:40 Wystąpienie 9

15:40 - 16:00 Wystąpienie 10

16:00 - 16:15 Dyskusja

16:15 - 16:30 Zakończenie obrad pierwszego dnia. Wnioski.

20:00 Uroczysta kolacja

 

Dzień II - 10 czerwca 2017 r.

 

9:30 - 13:45 Sesje równoległe(*):

Finansjalizacja a struktura gospodarki i mechanizmy gospodarcze (Prowadzenie sesji 1)

Finansjalizacja a przedsiębiorstwa (Prowadzenie sesji 2)

Finansjalizacja a rynki i instrumenty finansowe (Prowadzenie sesji 3)

Finansjalizacja a gospodarowanie budżetem domowym (Prowadzenie sesji 4)

Zapobieganie wykluczeniu finansowemu (Prowadzenie sesji 5)

(*) Zakłada się 12 referatów w sesji (15 min na wystąpienie), 30 min na dyskusję oraz przerwa kawowa (11:15 - 11:45)

14:00 - 14:15 Zakończenie konferencji. Wnioski. 

14:15 - 15:15 Lunch

 

Sponsorzy

            

 

 
Patronat honorowy

 

 

            

 

  
Patronat medialny